Många får vänta länge på operation för bröstcancer

Bröstcancervården i Sverige är inte jämlik, hävdar Bröstcancerföreningarnas riksorganisation, BRO. När det gäller operation är målet att minst 75 och helst 90 procent av patienterna ska opereras inom sex veckor. Men i Örebro är det under 20 procent som opereras inom sex veckor, vilket kan jämföras med Kronoberg där andelen är 95 procent.

– Vi slåss för att alla patienter oavsett bostadsort skall få tillgång till den bästa tillgängliga vården, säger Elizabeth Bergsten Nordström, BROs ordförande.

Varje timme får en kvinna i Sverige diagnosen bröstcancer som är den vanligaste cancerformen bland kvinnor. I år kommer nära 8 500 att drabbas och 1 500 avlida i sjukdomen. Många kvinnor kan opereras med bröstbevarande kirurgi, i stället för att hela bröstet tas bort. Här ser BRO att majoriteten av sjukhusen inte klarar det övre målet på 80 procent.

Källa: BRO