Får 2,4 miljoner för forskning om matens smak och lukt

Örebro Universitet, lärare Jesper Johansson och elev Mimmi Svensson på Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan, Kurskatalog, Uppdrag åt Örebro Universitet.

Vetenskapsrådet har tilldelat Cheryl Akner-Koler, professor i industridesign vid Konstfack, 2, 4 miljoner kronor. Forskningen sker i samverkan med Restauranghögskolan i Grythyttan inom Örebro universitet.

Projektet handlar om haptik, design och kulinariska upplevelser och syftar dels till att öka kunskapen inom ämnena smak och lukt med hjälp av haptiska upplevelser, dels till att få igång en debatt kring konstnärlig forskning om haptikens roll i måltidens estetiska gestaltning. Eftersom många olika akademiska discipliner och professioner arbetar inom det haptiska fältet ska vi nu utveckla kunskapen genom konstnärlig forskning, säger Cheryl Akner-Koler, professor i industridesign på Konstfack.

Forskningsprojektet Haptica sker i samarbete mellan Konstfack och Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan, Örebro universitet genom Mischa Billing lektor, Lars Eriksson doktorand, Annika Göran-Rodell adjunkt, Tobias Nygren lektor och Åsa Öström professor, samtliga inom ämnet Måltidskunskap och värdskap.

Haptik kommer från grekiskans haptomai som betyder vidröra. Ordet är också synonymt med ett aktivt känselsinne och sinnesupplevelser som att beröra, greppa och undersöka saker samt känna händelser i vår omgivning.

foto: Kicki Nilsson/ Örebro universitet. Personerna på bilden har ingen direkt koppling till artikeln