Örebro får pris för arbete mot barnfattigdom

Majblommans riksförbund utser varje år årets Majkommun. Utmärkelsen går till en kommun som kan visa på goda exempel och vara en förebild för andra kommuner i arbetet med barn i ekonomisk utsatthet. I år blev det Örebro kommun tack vare vårt breda arbete mot barnfattigdom.

”Örebro kommun har utmärkt sig genom en rad tillfredsställande svar och en genomarbetad plan mot barnfattigdom som kontinuerligt förankras i forskning så väl som i de allra yngsta kommuninnevånarnas vardag”.

Örebro kommun har i sin handlingsplan en bred sammansättning av åtgärder som berör områden som arbetsmarknad, förskola, skola, fritid, trygghet och delaktighet för barn i alla åldrar. Målet är att halvera andelen barn i ekonomiskt utsatta hushåll till år 2020. I praktiken innebär det en halvering från 15,6 procent till 7,9 procent år 2020. Senaste uppföljningen visar att trenden går åt rätt håll och att medvetenheten om frågan har ökat i alla delar av kommunens verksamheter.

– Om det är något jag vill åstadkomma som Kommunstyrelsens ordförande så är det att färre barn ska växa upp under knappa ekonomiska förhållanden. Jag är stolt över att vi nu får uppmärksamhet för det arbete vi gör. Viktigast av allt är att det ger resultat. Det värmer mest i hjärtat, säger Lena Baastad (S), kommunstyrelsens ordförande.