Ska snabba på vården av bröstcancerpatienter

Örebro fick tidigare kritik från Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, BRO, gällande för lång väntan på operation av bröstcancer. Så här svarar Göran Wallin, verksamhetschef vid kirurgiska kliniken på USÖ på detta.

– Vår målsättning är att vi inom fyra veckor ska klara både utredning, diagnostik och genomförd operation. Det betyder att vi behöver snabba på förloppet från första kontakt fram till att en korrekt diagnos ställs och patienterna blir opererade.

I Örebro län tar de emot cirka tio kvinnor i veckan med säkerställd eller misstänkt bröstcancer.

– Om man räknar från första besöket hos kirurg eller mammografimottagning hos oss, så var väntetiden till operation i medeltal tre veckor under 2014, säger Göran Wallin.

Läs om BROs kritik: http://www.orebrokuriren.se/2015/09/30/manga-far-vanta-lange-pa-operation-for-brostcancer/

Under det kommande året ska ett nationellt standardiserat vårdprogram för bröstcancer vara etablerat och med stor sannolikhet kommer man att ange 28 dagar som mål för start av behandling för patienter med denna diagnos. I dag rapporterar SVT om en ny metod att tidigare upptäcka bröstcancer. Läs mer här: http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/ny-metod-kan-upptacka-brostcancer-tidigare