Återvinning i Baronbackarna försvinner under byggnation

zx1rgovy0mc1iym47m81 (2)

Återvinningsstationen som står vid OK/Q8 vid Hjalmar Bergmans väg i Baronbackarna kommer tas bort den 5 oktober på grund av byggnation på platsen. F

örpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) förbereder nu för att ställa ut återvinningsstationen igen, när byggnadsarbetet är slutfört och när bygglovsansökan är godkänd, vilket man uppskattar blir inom en månad.

– Det är olyckligt att vi inte har någon ersättningsplats att tillgå under tiden men jag hoppas att våra återvinnare fortsätter att lämna förpackningar och tidningar till någon av våra andra återvinningsstationer närmast i området, säger Ulla Krohn, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). – Vi välkomnar att man kontaktar oss om det skulle bli fullt i behållarna på någon av våra angränsande återvinningsstationer.