Mp om budgeten: Saknar plan för minskad klimatpåverkan

– Kommunledningen håller gärna fanan högt i klimat- och miljöfrågor men i deras budget lyser de tydliga ställningstaganden som behövs för omställning och minskad klimatpåverkan med sin frånvaro, säger Sara Richert, kommunalråd för Miljöpartiet.

Partiet menar att insikten saknas om att kommunen måste låta miljö- och klimatfrågan styra all verksamhet och då räcker det inte med att investera i några vindkraftverk. 

– Det är ett svårt ekonomiskt läge där Miljöpartiet delar kommunledningens syn på att en skattehöjning behövs. Trots det ökade ekonomiska utrymmet med extra skattemedel saknar Miljöpartiet viktiga förebyggande åtgärder för klimatet och för att motverka social utsatthet och klyftor i kommunen. Kommunledningen gör i sin budget satsningar till följd av att Örebro växer, men det skulle samtidigt behövas en politik som tar itu med segregation, social utsatthet och orättvisor som annars kommer fortsätta växa i samma takt som kommunen, säger Niclas Persson, kommunalråd för Miljöpartiet.

 

,