Örebro universitet närmar sig toppen – nu bland de 350 bästa

rephgarwhyrsxboqcoh7

Örebro universitet placerar sig i spannet 301-350 när Times Higher Education rankar världens främsta universitet. Det är första gången som lärosätet finns med på denna rankinglista.

– Det här bidrar till att göra både Örebro universitet och Örebro något mera känt på den internationella arenan, säger Örebro universitets rektor Jens Schollin.

Times Higher Education är en av världens högst värderade universitetsrankingar. Lärosätena utvärderas utifrån flera kriterier: utbildning, forskning, citeringar, internationalisering och näringslivsfinansiering.

Den främsta anledningen till Örebro universitets placering är att universitetets forskares vetenskapliga artiklar har citerats av andra forskare i allt större utsträckning, och därmed fått ett omfattande internationellt genomslag. För att komma med på rankinglistan ställs vissa krav, exempelvis att lärosätets forskare under de senaste fem åren har publicerat minst 1 000 vetenskapliga artiklar. Av den anledningen kommer enbart 801 av världens nära 17 000 universitetet med på rankingen.