Skolan och omsorg prioriteras i majoritetens budget

Idag presenterade den politiska majoriteten i Örebro kommun sin budget.  ”Utbyggnad av skola och omsorg kommer att vara en av de största utmaningarna framöver. I budgetförslaget för 2016 läggs nära 350 miljoner kronor mer på de kommunala verksamheterna jämfört med året innan”, skriver de i ett pressmeddelande.

– Nu tänker vi genomföra den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60-talet. Fram till 2020 behövs 3 700 nya platser i skolan och förskolan. Det kommer att ställa stora krav. Samtidigt tänker vi fortsätter det viktiga arbetet med att skapa förutsättningar för att fler ska komma i jobb och utbildning, säger Lena Baastad (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Inom äldreomsorgen finns behov av ett nytt vård- och omsorgsboende per år fram till 2018 och totalt tillskapas 145 nya vård- och omsorgsplatser för att möta framtiden. Vi tänker fortsätta att bygga ut LSS-boenden med hög kvalitet.  Dessutom fortsätter arbetet med förebyggande insatser, exempelvis med sociala investeringar och Partnerskap Örebro. I de förebyggande insatserna har vi ett särskilt fokus på barn och ungas uppväxtvillkor, säger Rasmus Persson (C), kommunalråd.

,