Seniorer ska få hyra idrottshall billigare

Idorttshuset_400x210

Fritidsnämnden ska under kommande vecka fatta beslut om sänkt taxa under dagtid för hyra av kommunala idrottshallar för föreningar där personer över 65 är i majoritet.

– Det är ett enkelt sätt för kommunen att bidra till äldres välmående både fysiskt och psykiskt. Nu hoppas vi att många föreningar tar chansen och använder kommunens idrottshallar, säger Jonas Håård (S), ordförande i Fritidsnämnden.

Kultur- och fritidsförvaltningen har blivit kontaktad av föreningar som uttryckt ett intresse av att under dagtid anordna aktiviteter för personer över 65 år under förutsättning att en lägre avgift fastställs. Idrottshallarna bokas för olika taxor där ungdomsföreningar idag har en lägre taxa, 55 kronor per timme för en normalstor idrottshall, medan föreningar med vuxna medlemmar (seniorer) betalar 400 kronor per timme. Om detta förslag går igenom innebär det att vuxna över 65 år får en egen äldrekategori och då betalar samma pris som ungdomar gör idag.

– Det här kan även bidra till att hallar utnyttjas i större grad, under dagtid är det ju flera idrottslokaler som står tomma vilket är resursslöseri, säger Elisabeth Malmqvist (C), vice ordförande i Fritidsnämnden.

foto: Örebro kommun