Kvinnerstaskolan blir hem för ensamkommande

Det kommer just nu många ensamkommande barn till Örebro på grund av situationen i världen. Internatet som hör till Kvinnerstagymnasiet är i nuläget inte fullbelagt och där skapas platser för 15-17 ensamkommande unga.

HVB betyder Hem för vård eller boende. Det handlar om att få en trygg plats att bo på och den omsorg och det stöd man behöver i sitt liv, när ens föräldrar inte finns med. Precis som hemma finns det vuxna ansvariga på plats dygnet runt.

De som kommer att bo på HVB-hemmet i Kvinnersta är mellan 15 och 17 år och kommer från olika länder. Flest ensamkommande barn kommer just nu från Syrien, Afghanistan, Eritrea och Somalia, men det går inte att säga exakt varifrån just de som ska bo här kommer ifrån.

Örebro kommun öppnar  dessutom två nya boenden i oktober och november.