Stärkt stöd kring elever med särskilda behov

Örebro kommun planerar att anställa ytterligare nio personer som ska stötta elever i behov av särskilt stöd. Besluten om resursfördelningsmodeller för grundskolan och gymnasieskolan fattas innan årsskiftet. Beslutet om förskolans modell fattas innan halvårsskiftet 2016.

 

,