Två miljoner för att utveckla kunskapsintensiva företag

Inkubera i Örebro AB får två miljoner kronor från Vinnova. Det sker inom ramen för det nya inkubatorsprogrammet. 

Inkubatorerna erbjuder bland annat rådgivning för kunskapsintensiva företag i tidiga faser, när det gäller att utveckla affärsidéer, attrahera kapital, få nya kunder och komma ut på internationella marknader. Syftet med inkubatorstödet är att det ska bli fler nya kunskapsintensiva tillväxtföretag i Sverige.

– Vid urvalet av vilka inkubatorer som får stöd har vi besökt alla inkubatorer och via intervjuer utvärderat hur de arbetar med rådgivning till företag. Vi har använt oss av externa bedömare i det arbetet. Den samlade bedömningen är att alla de sökande inkubatorerna håller hög klass och konkurrensen var mycket stark, säger Marie Wall, ansvarig för inkubatorprogrammet på Vinnova.

Sammanlagt fördelas 55 miljoner årligen till 18 inkubatorer: