En bokbil blir två – bättre uppsökande verksamhet

Örebro stadsbibliotek ska modernisera den uppsökande verksamheten genom att byta ut nuvarande bokbil och ersätta den med två helt nya bokbilar. Det beslutet förväntas Kulturnämnden ta vid sitt sammanträde idag.

Den ena bokbilen ska ha specialinriktning mot barnverksamhet och för förskola medan den andra bokbilen ska ha specialinriktning gentemot äldreomsorg och allmänhet i övrigt.

– Med två bokbilar kan biblioteksverksamheten vara så flexibel att den kan utsträckas till besök på campingplatser på sommaren eller i annan utåtriktad verksamhet. Tack vare dess spännande utformning exteriört och intressanta innehåll skulle en bokbil kunna fungera som en attraktion exempelvis i samband med event, mässor, festivaler eller i helt andra oväntade sammanhang, säger vice ordföranden i Kulturnämnden Eva Eriksson (S).