Universitetet köper in 3D-printer tillsammans med företag

Örebro universitet har ingått avtal om inköp av en 3D-printer tillsammans med Lasertech LSH i Karlskoga och Saab Dynamics.

– Samarbetet ger goda förutsättningar för oss att fortsätta bedriva kvalitativ forskning. Dessutom får våra blivande maskiningenjörer en unik utbildning i 3D-teknik som produktionsmetod, säger Jens Schollin, rektor vid Örebro universitet.

Överenskommelsen innebär också att Örebro universitet tillsammans med Lasertech LSH ska utveckla ett tiotal innovationer, vilket 3D-tekniken kommer att kunna bidra till. 3D-printern är en så kalla EBM-printer (Electronic Beam Melting) av modellen Arcam och kommer att vara placerad på företaget Lasertech LSH i Karlskoga.

Printern blir också betydelsefull för att utveckla den innovativa miljön kring Alfred Nobel Science Park, där Örebro universitet, Saab Dynamics och Lasertech LSH är intressenter.

– På Saab har vi redan tagit beslut om att använda 3D-printning som produktionsmetod för vissa komponenter, så det här avtalet var strategiskt viktigt för oss, säger Göran Backlund, affärsutvecklare på Saab Dynamics.