Bra idéer förverkligas på universitetet – 270 företag har startat

Myndigheten Vinnova ger Örebro universitets innovationsarbete högsta betyg. God förankring, hög kvalitet och bra stöd till studenterna lyder omdömet.

– På Örebro universitet har vi kommit långt med att få ett bra och komplett innovationssystem på plats som riktar sig till att hjälpa forskare och studenter. När vi dessutom kan samverka med andra universitet kring de här frågorna ger det extra kraft och möjligheter, säger Anna Ragén, chef för avdelningen Externa relationer vid Örebro universitet.

Sedan 2010 har över 600 innovationer och idéer från forskare eller andra universitetsanställda utvärderats inom Fyrklöversamarbetet. Av dessa har 253 sitt ursprung från innovatörer vid Örebro universitet och 18 av innovationerna har fått immaterialrättsligt skydd. 42 företag har startats där innovationskontoret varit inblandat. Från studentgruppen har cirka 630 idéer utvärderats från Örebro universitet under samma period och cirka 270 företag startats.

– Mycket glädjande och ett tecken på att vi gör ett bra jobb för att underlätta för att stödja forskare och entreprenörer till att utveckla och förverkliga sina idéer, säger Jens Schollin, rektor vid Örebro universitet.