Örebro lär läkare om ensamkommande ungdomar

Årets Medicinska riksstämma handlar om hur hälso- och sjukvården kan bemöta ensamkommande unga. Örebros mottagande lyfts fram som ett gott exempel.

Anna Jakobsson är enhetschef på Socialförvaltningen i Örebro och hon möter många ensamkommande barn och ungdomar och hon ser hur ensamkommande barn anpassar sig till samhället.

– Örebros verksamhet har varit lyckosam och de flesta ungdomarna utbildar sig och skaffar sig eget boende och arbete. I min värld finns en hel del ledsamhet och längtan efter föräldrar, syskon och kompisar från hemlandet. Det finns bekymmer att inte skicka hem tillräckligt med pengar, eller att klara utbildningen.

– Men framför allt finns det mycket snack om fotboll, intresse för politik och samhällsorienterade ämnen. Det finns kärlek, skratt och vänskap. För mig är ensamkommande barn och unga precis som vilka ungdomar som helst, men kanske av lite starkare virke, säger Anna Jakobsson.

Fram till augusti i år hade drygt 9 300 barn kommit utan sina föräldrar eller annan legal vårdnadshavare och sökt asyl i Sverige. I slutet av september har siffran stigit till 14 058, vilket kan jämföras med totalt cirka 7 000 under 2014. Dessa barn är långt från sina föräldrar, har ännu inte lärt sig språket och bär ibland på traumatiska erfarenheter.

Riksstämman arrangeras den 3 december.