Oro att bara äldre män hyr subventionerad idrottshall

IMG_0021

En Kuriren-läsare har uttryckt oro att det mest blir äldre män som kommer att nyttja de subventioner som föreslås för hyra av idrottshallar. Pensionärer ska snart kunna hyra hallarna billigare för att fler ska idrotta högre upp i åldrarna. Dessutom kommer tidigare outnyttjade halltider att bokas upp. Så här svarar Jonas Håård, S, ordförande i fritidsnämnden på detta:

– Genom detta beslut öppnar vi upp för kvinnor och möjliggör att denna målgrupp kan hyra subventionerade lokaler där man kan skapa aktiviteter som man själv vill utföra. I andra kommuner finns många exempel på aktiviteter som går att utföra i våra lokaler som attraherar äldre kvinnor. Det kan vara yoga och gympa men det finns också exempel på bollsporter även om dessa är mer sällsynta idag.

– Men jag är övertygad om att framtiden med fler äldre och fler äldre som är aktiva kommer kunna möjliggöra fler meningsfulla aktiviteter dagtid. Om ett år kommer vi utvärdera denna subvention och givetvis blir genusaspekten en viktig del i denna utvärdering. Jag hoppas och tror att civila samhället, organisationer och föreningar, kommer att se möjligheter i denna subvention och förvaltningen har redan fått många frågor.

 

,