Har du leg? – kommunen granskar försäljningen av öl och tobak

krmk5olbohnnsdbfxzwa

Nu ska Miljökontoret att kontrollera om butiker och kiosker i Örebro kommun säjer tobak och folköl till minderåriga. Det innebär att Miljökontoret gör oannonserade försök att köpa tobak och folköl utan att visa legitimation. Köpen genomförs av kontrollanter som är över 18 år, men ser yngre ut.

Miljökontoret kommer under hösten och vintern att besöka 15–20 butiker och kiosker för att se hur väl rutinerna för ålderskontroll fungerar. Kommunen gör kontrollerna för att minska möjligheten för minderåriga att kunna köpa tobak och folköl.

Alla butiker och kiosker som anmält att de säljer tobak och/eller folköl kommer att kontrolleras någon gång under en de närmaste tre åren. Direkt efter ett kontrollköp kommer en livsmedelsinspektör från Miljökontoret att gå in i butiken eller kiosken och informera om kontrollen. Oavsett om tobak eller folköl har sålts till en kontrollant kommer livsmedelsinspektören att prata med den ansvariga på plats.

Kontrollköp av tobak och folköl är en del av Miljökontorets ordinarie tillsyn av verksamheter som anmält att de säljer dessa varor. Vid en vanlig tillsyn går livsmedelsinspektören igenom rutinerna med den ansvariga och frågar om ålderskontroller görs, medan kontrollköp ger Miljökontoret möjlighet att kontrollera om personalen faktiskt frågar efter legitimation.

En butik eller kiosk kan inte förlora rätten att sälja tobak och folköl om de säljer till en kontrollant som inte kan visa legitimation. Eftersom kontrollanterna är över 18 år har inget brott begåtts och resultatet av ett kontrollköp kan därför inte användas som en juridisk grund för sanktioner.