Här ska det bli en park i miniatyr

IMG_0018

Under nästa vecka inleds arbetet med att skapa en mikropark nära Nikolaikyrkan. Där det idag är en yta med lite vildvuxet gräs, buskar och ett par bänkar ska en liten cityoas växa fram under hösten.

Nya plattor ska läggas, ny belysning ska monteras och planteringarna ska fräschas upp. Arbetet i korsningen Kyrkogatan och Nikolaigatan beräknas ta fem veckor.

Under den tiden är Kyrkogatan avstängd för trafik.

IMG_0021