Så ska skolorna jobba konkret med integration

Forskare vid Örebro universitet har fått drygt tre miljoner kronor från Forte för att ta reda på vad skolorna konkret kan göra för att motverka fördomar och öka toleransen.

Enligt svensk lag ska skolan verka för tolerans mellan elever med olika etniskt ursprung. Skolorna förväntas driva på för tolerans.

– Men det saknas idag konkreta förslag om hur skolan ska agera för att minska fördomar och öka toleransen, säger Sevgi Bayram Özdemir, som var en av nio som fick anslag som juniorforskare av den statliga forskningsfinansiären Forte i år.

Hon är knuten till Youth & Society vid Örebro universitet och kommer att genomföra projektet i samarbetet med forskarna Metin Özdemir och Håkan Stattin.

Sevgi Bayram Özdemir kommer att använda data om unga mellan 12 och 20 år som finns samlade hos forskningsmiljön Y & S för att får svara på sina frågor. Resultatet från studiens första del ska sedan enligt planen bli till konkreta strategier som kan hjälpa skolorna att kämpa mot negativa attityder mellan olika etniska grupper och hitta vägar mot ökade tolerans för olikheter.

Dessutom siktar deltagarna i Örebroprojektet på att påverka den internationella forskningen på området när detta projekt avslutas om fyra år.