Studentkåren: Sälj inte ut studentlägenheter

Vi anser att det är djupt olyckligt att kommunledningen vill möjliggöra för Örebrobostäder att sälja delar av studentbostadsbeståndet, för att finansiera investeringsbehov i övrigt bostadsbestånd.

Örebro studentkår tar varken ställning för eller emot privata aktörer på bostadsmarknaden, och vi ser givetvis positivt på att kommunen vill rusta upp och investera i det generella bostadsbeståndet. Dock anser vi det vara orimligt att stadens allmänna underhållsbehov finansieras genom en utförsäljning av studentbostäder och därmed på bekostnad av Örebros studenter.

Örebro kommun har sedan några år tillbaka legat i framkant vad gäller nyproduktion av studentbostäder. De två senaste åren har 350 studentbostäder byggts, och med de planerade nybyggnationsprojekt som finns ser prognosen god ut för framtiden. Trots en väldigt god prognos beräknas fortfarande en långsiktig bostadsbrist omfattande 1200 studentbostäder, enligt Örebro studentkårs senaste utredning.

Örebro studentkår anser därför att kommunledningen bör fortsätta prioritera studentstaden Örebro högt. Om kommunen möjliggör att 300 studentbostäder ska säljas, och på så vis inte kan garantera att dessa fortsätter vara studentbostäder, har resultatet av två års utbyggnation av studentbostadsbeståndet nästan raderats ut helt. En sådan utförsäljning som möjliggörs innebär vidare en otrygghet för de studenter som redan bor i bostäderna som säljs.

Med en extern aktör som ny hyresvärd kan villkoren och hyrorna för bostäderna komma att dikteras i enlighet med en marknad, vilken inte är förenlig med studenternas förutsättningar. Vi uppmanar kommunledningen att överväga konsekvenserna och reviderar förslaget som ligger till beslut. Detta för att garantera att förutsättningarna för Örebros studenter inte förändras negativt och att det totala studentbostadsbeståndet inte minskar.

Pooyan Masarrat​, ordförande, Örebro studentkår

Kajsa Milstam​​, vice ordförande, Örebro studentkår