Ska kraftsamla för bättre resultat i skolan

Örebro behöver kraftsamla kring att stärka skolresultaten. Det menar den politiska majoriteten i Rådhuset. En ny handlingsplan ska tas fram för att beskriva förutsättningar och delmål för att Örebro ska nå det övergripande målet att vara Topp 25 år 2025 i SKL:s sammanvägda ranking över skolresultat.

– Forskning och beprövad erfarenhet finns redan. Vi behöver inte uppfinna hjulet. Men i flera avseenden måste vi gå från ord till handling och vi behöver framför allt ett arbete som vi håller i tills målet är nått, säger Kenneth Nilsson (S), kommunalråd med ansvar för Barn och utbildning.

– Vi rankas idag på plats 163. Det kan vi aldrig vara nöjda med. Örebros skolutvecklingsarbete behöver en tydligare struktur och ny energi. Vi ska därför på ett mer målmedvetet sätt arbeta med att höja resultaten genom hela utbildningssystemet, från tidig ålder till dess att eleverna lämnar gymnasiet med behörighet till högre studier, säger Kenneth Nilsson.

Insatser och målsättningar ska presenteras för hela utbildningssystemet i Örebro kommun. Från förskola till gymnasiet. Insatser som prioriteras ska ha sin grund inom forskning och beprövad erfarenhet. Ökad likvärdighet, fler tidiga insatser, språkutveckling och arbetet med särskilt stöd är exempel på områden som planen kan beröra, för att förtydliga fokusområden. SKL och Skolverket har goda sammanställningar över insatser som är framgångsrika, liksom kommunen själv som redan driver många utvecklingsprojekt, skriver majoriteten i ett pressmeddelande.

,