Först med specialistutbildning för sjukvård på företag

Örebro universitet är först i landet med en specialistsjuksköterskeutbildning för företagssjuksköterskor. Det betyder bland annat höjd kompetens inom yrket, som nu för första gången får en akademisk yrkesexamen.

Utbildningen bedrivs i samarbete med Arbets- och miljömedicin vid Universitetssjukhuset Örebro.

– En företagssjuksköterska arbetar inte som traditionella sjuksköterskor med omvårdnad av sjuka utan med att fånga upp och förebygga riskfaktorer i arbetsmiljön. Det kräver särskilda expertkunskaper som vi ger här, säger Annette Ericsson, miljösköterska vid Arbets- och miljömedicin på USÖ.