Mp: Skattehöjning med 60 öre för ökad hållbarhet

Miljöpartiet i Örebro kommun föreslår en skattehöjning med 60 öre. ”Det är dags för Örebro kommun att ta större kliv mot en utveckling som är socialt hållbar och ryms inom ramen för vad ekosystemen klarar av. De kommunala verksamheterna måste få möjlighet att fungera långsiktigt utan ständiga omprövningskrav och underhållsskulder. Örebros negativa klimatpåverkan måste minska”, skriver partiet i ett pressmeddelande.

– I kommunledningens budget finns det endast volymökningar till följd av att staden växer men inga ambitionshöjningar, säger Sara Richert, kommunalråd för Miljöpartiet.

– I vår budget hanterar vi även de långsiktiga utmaningarna och skapar förutsättningar för bättre utveckling på sikt. Det behövs förebyggande åtgärder för att ta itu med segregationen och de svaga skolresultaten i Örebro, säger Niclas Persson, kommunalråd för Miljöpartiet.

– Utan förebyggande åtgärder kommer problemen växa i samma takt som kommunen växer. Därför behöver vi göra insatser nu. Vi måste ha råd att bygga klimatsmart, säger Sara Richert, kommunalråd för Miljöpartiet. Det kostar att ställa om, men det lönar sig på sikt.

 

,