Återbetalning från försäkring ger extra investeringar på 30 miljoner

De styrande politikerna i Örebro kommun planerar att satsa ytterligare 30 miljoner kronor i år. Pengarna ska gå till satsningar för kompetensutveckling av pedagoger, arbetsmiljöutbildning, kostnadstäckning för eventuella underskott gällande reguljär flyglinje, medel till föreningsrådet samt beredskap för mottagande av flyktingar. Dessa extrasatsningar kommer att fattas beslut om på kommunstyrelsen på måndag, skriver de i ett pressmeddelande.

”Under flera år har kommuner och landsting kunnat stärka sin ekonomi tack vare återbetalningar från AFA-försäkringar. Genom dessa medel förstärker nu majoriteten flera områden inom välfärden”.

– Det finns ett stort behov av att fortsätta kompetensutvecklingen av pedagoger. Kraven på pedagogerna förändras hela tiden och det finns behov av riktade utbildningar inom bristyrken, till exempel inom specialpedagogik och för att få fler pedagoger med lärarlegitimation. Därför lägger vi sju miljoner på fortsatt kompetensutveckling för pedagoger, säger Lena Baastad (S) Kommunstyrelsens ordförande.

Ett uppdrag har getts för att fram förslag på arbetsmiljöinsatser. Förslaget är att genomföra en utbildning för samtliga chefer och skyddsombud i kommunen med fokus på samverkan och rollfördelning i arbetsmiljöarbetet. Kostnaden för utbildningen beräknas till cirka 2,5 miljoner kronor och reserveras för år 2016.

– Dessutom avsätter vi ytterligare 600 000 till Örebro föreningsråd för att driva föreningarnas hus. Vilket innebär att de får en total ersättning på 2,2 miljoner. Vi behöver också stärka vår beredskap för att genomföra ett effektivt och bra flyktingmottagande, så vi avsätter två miljoner för att anpassa lokaler till ett bra mottagande, säger Rasmus Persson (C), kommunalråd

,