Öppna kort om Region Örebros budget för nästa år

Under oktober och november ska Region Örebro läns verksamhetsplan med budget för nästa år fastställas, först av regionstyrelsen och slutligt av regionfullmäktige. Den styrande majoritetens förslag till oppositionen är att man får tillgång till varandras dokument innan beslut om budgeten tas.

– Vi i majoriteten strävar efter öppenhet och vi är lyhörda för alla goda förslag för att få en så stark budget som möjligt, säger regionstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson (S).

– Det är bra om alla goda krafter samverkar så långt det går för att vi ska kunna nå ett optimalt resultat vad gäller inriktning och insatser, framhåller hon.

– För att man ska ha utökad tid för genomgång föreslår majoriteten att budgetförslagen gås igenom på regionstyrelsen den 20 oktober och att man håller ett extra regionstyrelsemöte den 27 oktober, där beslut om verksamhetsplan med budget för 2016 tas. Ärendet går sedan vidare till regionfullmäktige för slutligt beslut den 16-17 november, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson.

 

,