Pyrotekniken är farlig för hälsan – ny forskning från USÖ

DSCN3038

Eldandet med pyroteknik bör försvinna från läktarna. De utgör en hälsofara både för poliser som jobbar där och publiken som ser matchen. Det visar undersökningar från arbets- och miljömedicin vid USÖ.

– Eftersom det är känt att partiklar och ämnen på partiklarna har många effekter på hälsan så blir bedömningen utifrån ett hälsoperspektiv att exponering från illegal pyroteknik är onödig och bör undvikas. Det gäller både för polis och för åskådare, säger Katja Hagström, yrkes- och miljöhygieniker vid arbets- och miljömedicin i Örebro, Universitetssjukhuset Örebro.

För två år sedan anlitades Arbets- och miljömedicin för att riskbedöma mätningar som Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) genomförde för Polismyndigheten på Friends Arena. Mätningarna gjordes tämligen långt ifrån pyrotekniken som användes. Undersökningen visade på relativt låga halter av partiklar och liten risk. Men bedömningen om hälsofara gjordes för friska och arbetande poliser. Bedömningen gäller alltså inte för barn eller personer med luftvägsbesvär, till exempel astma, eftersom de är känsligare för partiklar, säger Katja Hagström.

Mätningar som Stockholmspolisen och brandmyndigheten nyligen har gjort visar på mycket höga partikelhalter i röken från pyrotekniken. Dessa mätningar har gjorts inom små utrymmen och exponeringen har skett under en kort tid.