Företagare går aldrig i pension – Almi: ”ett hot mot företagandet i Sverige”

Många företagare går inte i pension. De arbetar med sitt företag långt efter att de passerat pensionsåldern 65 år. Av de som jobbar efter att de fyllt 68 år är andelen egenföretagare störst vid 74 års ålder, hela 92 procent, uppger Almi Mälardalen.

Under 2011 var den siffran högre än antalet egenföretagare som är 43 år. Bland 65-74 åringar är det drygt 40 procent av egenföretagarna som arbetar vidare medan samma siffra bland alla som arbetar är sju procent.

– Den här situationen är ett hot mot företagandet i Sverige. Många företag läggs ner när företagaren inte orkar länger istället för att drivas vidare av yngre krafter. Inom Almi Företagspartner arbetar vi aktivt med att få de som vill starta eget att se möjligheten i att istället köpa ett befintligt företag. Vi hjälper till med att informera och bidra till att processen runt ett generationsskifte fungerar på ett bra sätt, säger Jan Rydén rådgivare inom Almi Mälardalen.

– Inför en ägarväxling är det mycket att tänka. Det är ett stort beslut och ofta den viktigaste affären i livet både för säljare och köpare. Planeringen av hela processen är viktig. Vi ser att de ägarskiften som planeras i god tid generellt sett blir mer lyckosamma. Att börja med en orientering av vad det innebär leder ofta till att överlåtelsen fungerar utan större problem. Vi ordnar seminarier där vi och våra samarbetspartners inom bank och revision går informerar om hur en överlåtelse går till rent praktiskt.

Almi Mälardalen och Grant Thornton arrangerar ett seminarium i Örebro torsdagen den 15 oktober klockan 16.00-19.00 på Kungsgatan 6.