Hur ska den nya Svampen se ut?

FullSizeRender (3)

Örebro ska få ett nytt vattentorn. Den nya vattenreservoaren ska byggas i Adolfsberg. Nu påbörjas en arkitekttävling för att utse hur vattentornet ska utformas. Bygget kan vara klart om cirka tre år, enlig planeringen.

Byggnadsvolymen ska bli runt 30 meter hög och ha en diameter på 50-60 meter. Gestaltningen av vattentornet kommer att bli viktigt, det eftersom det kommer att bli ett riktmärke i området vid Glomman.

“När man rör sig i området kommer vattentornet vara en betydande del i trafikrummet. Formen är bestämd det bli en cylindrisk form för att klara de tekniska kraven”, enligt uppgifter från Örebro kommun.