Närhet minskar smärta hos spädbarn

qe2ad6rmemgtqalggfqb

För tidigt födda barns smärta minskar när de ligger hud mot hud med sin mamma. Det visar en ny studie från Örebro universitet.

– Det är en smärtlindringsmetod som inte ger några skador utan bara har en positiv effekt, säger Emma Olsson, doktorand i medicin vid Örebro universitet.

För tidigt födda barn är känsliga för smärta eftersom deras hjärna och nervsystem är under utveckling. Smärtan kan orsaka skador både på kort och lång sikt. Samtidigt kan smärtstillande eller lugnande medel också leda till skador. Därför undersöker forskare andra alternativ. Hud-mot-hudkontakt, som också kallas kängurumetoden, är ett exempel.

– Att lindra smärta på det här sättet orsakar inga skador och vår studie visar att det ger effekt, säger Emma Olsson, som vid sidan av forskningen arbetar som sjuksköterska på en neonatalavdelning. Hon har genomfört studien tillsammans med Mats Eriksson, specialistsjuksköterska i intensivvård och forskare i medicin vid Örebro universitet.

Tio barn födda mellan graviditetsvecka 26 och 35 var med i studien. För att mäta vilken smärta de kände använde forskarna en metod som kallas Near Infrared Spectroscopy, NIRS. Sensorer på huden skickar och fångar ljussignaler med en våglängd nära det infraröda området.

– Smärta är svårt att mäta eftersom för tidigt födda barn inte alltid kan ge uttryck för den. Ofta gör vården en bedömning utifrån till exempel hjärtfrekvens, ansiktsuttryck och gråt men dessa smärtsignaler kan vara svaga eller helt utebli. Därför har vi valt att använda NIRS, säger Mats Eriksson.