Så ska barn i familjehem klara skolan bättre

Örebro kommun vill skapa bättre förutsättningar för familjehemsplacerade barn att klara sin skolgång. Därför görs en ny satsning på 5,6 miljoner kronor inom ramen för sociala investeringar.

En arbetsmodell, som går under namnet Skolfam, kommer att införas från och med våren nästa år. Forskning visar att familjehemsplacerade barn klarar skolan betydligt sämre än sina jämnåriga klasskamrater. Den nya arbetsmodellen ska leda till att fler barn klarar skolan och blir mindre beroende av olika stödåtgärder senare i livet.

Beslut tas i kommunstyrelsen på måndag.