Snabbare etablering ger 1 500 ett jobb

Centerpartiet menar att snabbare integration av flyktingar och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden skulle påverka sysselsättningen positivt. För Örebro län skulle det innebära cirka 1 500 personer fler i sysselsättning.

– Tiden till etablering går att korta, men då måste man sänka trösklarna till jobb, säger Helena Vilhelmsson, distriktsordförande för Centerpartiet i länet.

Centerpartiets rapport är framtagen av analys- och teknikkonsulten WSP och bygger på tre olika scenarier av förbättrad integration genom en bättre etablering första året.

– I det försiktigaste scenariot, där etableringen år ett är snabbare och förvärvsfrekvensen för resterande år ökar i samma takt som idag, hade 44 000 fler varit i sysselsättning. Det belyser ganska tydligt hur viktigt första året är. Där misslyckas Sverige i dag och etableringen är alldeles för låg, inte ens tio procent. Det måste vi bryta och skapa en snabbare väg till arbete, säger Helena Vilhelmsson.

– Därför är en kortare startsträcka nyckeln. Då måste man också sänka tröskeln till jobb. Det är inte staten som skapar jobben genom höjda skatter, utan fyra av fem nya jobb växer fram i småföretagen. Då måste man också ge dem bra förutsättningar att göra det.