Hagatunneln ska rustas och Skebäcksbron breddas

I den budget som den politiska majoriteten har tagit fram för samhällsbyggnadsområdet finns bland annat tio miljoner kronor avsatta för att bredda Skebäcksbron och därmed kombinera en tryggare trafikmiljö för cyklister och gångtrafikanter med bättre flöden för motortrafiken.

En annan trafikinvestering är upprustning av Hagatunneln vid Södra station, arbetet sker i samarbete med Trafikverket och kommer att ta några år, men planeringsarbetet tar fart under nästa år. I investeringarna satsas även på bättre belysning för ökad trygghet och tillgänglighetsanpassning av både busshållplatser och lekparker, för upprustnings och förbättring av lekparker avsätts tre miljoner per år, skriver Örebro kommun i ett pressmeddelande.

 

,