Hopp för nytt stall i Karlslund

76636-1254598269

Örebro kommun intensifierar arbetet med att utveckla ridsportverksamheten i Karlslund.

– Hästsporten är viktig och i Örebro är vi framgångsrika, det glöms ofta bort då mycket fokus ligger på fotboll och hockey. Nu går vi vidare i arbetet med att utveckla hästsporten. Nästa steg är en fördjupad förstudie om ett stall samt en utredning av utveckling av ridhus, säger Hannah Ljung (C), vice ordförande i Programnämnd samhällsbyggnad.