Män utan barn har lättast att få jobb – kvinnor måste bli bättre på att använda nätverk

– Att de starkaste faktorerna för att få ett jobb efter att ha blivit arbetslös är att vara man och att inte ha barn hade jag inte väntat mig, säger Kin Andersson, som har skrivit en doktorsavhandling i psykologi vid Örebro universitet. Hon har undersökt vem som får ett arbete inom 15 månader av att ha blivit arbetslös och varför.

Kin Andersson har följt över 200 anställda, som har fått reda på att företaget de arbetar på ska läggas ner. De har fått sex månaders uppsägningstid. Hon har tittat på vem som har arbete igen 15 månader efter att arbetslösheten har startat.

– Jag är intresserad av proaktivitet i arbete och i arbetslöshet. Jag har gjort arbetsanalyser för att se om till exempel olika krav och möjligheter i arbetet har samband med hur proaktiva människor är i arbetet och när de riskerar att bli arbetslösa, säger Kin Andersson, som forskar vid Örebro universitet och arbetar som lärare vid Mälardalens högskola.

Avhandlingen visar att det är lättare att få ett nytt jobb om man kommer ifrån ett jobb där man har fått utrymme för utveckling och att ta egna initiativ. Det ger en större tilltro till den egna förmågan och det gör att det är troligare att man tar egna initiativ för att hitta ett nytt jobb. Det är dessutom bra att vara beredd att flytta och byta yrke. Samtidigt spelar familjeförhållanden en viktig roll.

–  Att vara man och att inte ha ansvar för barn var en klar fördel. Det var mer än nio gånger troligare att en person som fått ett jobb igen var en man och inte en kvinna. Det var mer än sju gånger troligare att personen inte hade ansvar för barn. Skillnader mellan könen kan till exempel ses utifrån att kvinnor ofta tar ett större ansvar för barnen. Det gör att de har svårt att pendla eller ta ett jobb med obekväma arbetstider. Fast undersökningen visar också att kvinnors och mäns sätt att söka jobb skiljer sig åt. Kvinnor kanske behöver mer stöd än män i att utveckla personliga och aktiva strategier. Det kan till exempel handla om att använda sina nätverk i större utsträckning.

,