Mp-kritik: ”Saknar förebyggande åtgärder – risk för chockhöjning av skatten”

newcollage__100SEK_high_150210

Örebro står inför en rad utmaningar där behovet av välfärdstjänster ökar med en åldrande befolkning, fler barn som behöver skola och förskola och ett ökande antal nyanlända flyktingar. Samtidigt finns en historisk skuld i form av segregation och social utsatthet som kommunen måste åtgärda samtidigt som kraftiga klimatåtgärder genomförs.

Miljöpartiet är kritiska till att samtliga partiers budgetar i stor utsträckning saknar förebyggande insatser som minskar kostnaderna på sikt. Miljöpartiet är med sitt förslag på 60 öre ensamt om att föreslå en nödvändig ökning av skatten för att finansiera just förebyggande insatser. Vi menar att kommunen kan tvingas höja skatten dramatiskt med flera kronor om inte tillräckliga insatser sätts in i tid.

De andra partiernas ovilja till en något ökad skattesats just nu för att finansiera förebyggande arbete riskerar att leda till att kommunen tvingas genomföra en chockhöjning inom några år vilket även SKL varnar för. Att hålla igen nu som övriga partier har inte något värde när kommunen tvingas höja skatten kraftigt i framtiden för att betala något vi kan förhindra med insatser redan nu.

Om sex veckor samlas världens ledare i Paris för att förhoppningsvis komma överens om åtgärder som förebygger allvarliga klimatförändringar skapade av människan. Men i de övriga partiernas budgetförslag som lämnats in till Örebro kommun gapar stora hål på klimatområdet.

Det är dags för Örebro kommun att ta större kliv mot en utveckling som är hållbar och ryms inom ramen för vad ekosystemen klarar av. Det verkar som tillståndet i världen inte riktigt gått fram till övriga örebropolitiker. Det görs en del åtgärder på miljöområdet idag, men med tanke på hur stort ekologiskt utrymme örebroarna tar ur ett globalt perspektiv så måste vi höja ambitionerna rejält. Vissa partier saknar helt konkreta förslag och åtgärder som hjälper Örebro framåt i klimat- och miljöfrågorna. Politiska partier som inte gör det lättare för örebroarna att leva hållbart kan inte trovärdigt säga att de tar ansvar för framtiden.

Sara Richert, Niclas Persson, kommunalråd Miljöpartiet Örebro