USÖ får gott betyg i nationell jämförelse – ska förbättra hälsofrämjandet

Landets universitetssjukhus står sig väl vid internationella jämförelser, både vad gäller vårdkvalitet och forskning. I en nationella jämförelse framkommer att Universitetssjukhuset Örebro ligger väl till i förhållande till övriga svenska universitetssjukhus.

– Rapporten visar även att de satsningar som gjorts inom Region Örebro län gett resultat, men tydliggör även att vi behöver arbeta mer med att göra vården mer hälsofrämjande, säger Jenny Steen (S), regionråd och ordförande i nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning. 

– Det är mycket positivt att USÖ på relativt kort tid utvecklats till ett universitetssjukhus att räkna med och att vi håller god vårdkvalitet inom flera områden, fortsätter Jan Olsson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

– Vi ska ta vara på de resultat vi nu fått till oss och fortsätta att utvecklas som universitetssjukhus. Men jämförelsen visar också att USÖ har brister när det gäller så kallad DRG-registrering, diagnosrelaterade grupper, ett nationellt system för att registrera sjukhusens patientsammansättning. Våra interna rutiner för att registrera DRG är otillräckliga och måste förbättras. Därför pågår redan nu ett omfattande arbete i regionen för att komma till rätta med detta, avslutar Jan Olsson.