Utökad tågtrafik till och från Västra Götaland

Kinnekulletåg

Region Örebro län har kommit överens med Västtrafik om att utveckla trafiken med Kinnekulletågen. Antalet tåg som går hela sträckan Mariestad-Örebro utökas till sju turer per dag. Det är följden av ett beslut i dag i Region Örebro läns nämnd för samhällsbyggnad.

Förändringen innebär att antalet Kinnekulletåg som går hela sträckan Mariestad-Örebro utökas. Avgångarna ersätter de Kinnekulletåg som idag vänder i Hallsberg, samt merparten av Tåg i Bergslagens trafik mellan Örebro och Laxå.

– Det här beslutet ger länet bättre koppling till norra Västra Götaland och tvärtom, säger Mats Gunnarsson (MP), regionråd och ordförande i nämnden för samhällsbyggnad.

,