Stor brist på kockar och kökspersonal

Event-matlagning-Eventguiden-600_300

Det är stor brist på utbildade kockar och kökspersonal i Örebro. Det gäller både privata och offentliga restauranger. Bristen på utbildad personal innebär en ökad arbetsbelastning på dem som jobbar.

I landet minskar ansökningar till gymnasieutbildningarna inom hotell och restaurang. Utbildningar som ofta inte ger direkt behörighet att söka vidare till universitet och högskola. På vissa orter läggs även restaurangutbildningar ned på grund av för lågt söktryck. Enligt branschorganisationen Visita kommer det att behöva nyanställas flera hundra tusen personer i näringen inom en tioårsperiod.

– Som i många andra branscher står restaurangnäringen inför stora pensionsavgångar de närmsta åren, säger Carina Wendle, ombudsman på Hotell- och restaurangfacket. I rapporten ”2014 ett nytt rekordår för restaurangbranschen” redovisar Visita restaurangnäringens utveckling under fjolåret.

Omsättning ökade med fem miljarder kronor och många nya jobb skapades under året. Det är glädjande att se tillbaka på ett rekordår för restaurangbranschen. Vi skapar nya jobb och vi genererar tillväxt.  Förra året anställde restaurangbranschen 4 000 fler helårsanställda, säger Eva Östling VD Visita.

Visstidsanställningar är viktiga för att hotell- och restaurangnäringen ska kunna möta kundernas efterfrågan, enligt Visita. Utan möjligheter att visstidsanställa medarbetare kan många företag inte fortsätta sin verksamhet.

För många unga är ett arbete inom hotell- och restaurangsektorn och detaljhandeln den första kontakten med arbetsmarknaden. Närmare 30 procent av alla unga anställda jobbar inom dessa branscher och många har en allmän visstidsanställning. För de som är äldre är tillsvidareanställning den vanligaste anställningsformen.

,