Stor trygghetsvandring ikväll – 60 personer ute i bostadsområden

På fredagskvällen genomförs en stor nattvandring i flera av Örebros bostadsområden. Det är politiker, tjänstemän från kommunen, fältassistenter, polisen med flera som ska besöka Vivalla, Baronbackarna, Oxhagen, Varberga och Brickebacken ikväll, berättar Sören Svensson på Örebros brottsförebyggande råd.

En sådan här omfattande trygghetsvandring görs en gång om året och då får man på plats hur det ser ut i respektive område, vilka möjligheter det finns att öka tryggheten där och så vidare, förklarar Sören.

Trygghetsvandringen inleds på Tegelbruket klockan 19.00 då gruppen är med på en så kallad utsättning, en samling som sker inför varje helgkväll. Sedan delas de upp på tre grupper och åker till respektive bostadsområde.