Så ska klassiskt utbildade musiker blir entreprenörer

Cello(2)

Konstnärlig utveckling ska kombineras med anställningsbarhet, att studenterna är redo för arbetsmarknaden, och det ställer höga krav på Europas utbildningar för klassiska musiker. Eva Georgii-Hemming, forskare vid Örebro universitet, har fått fem miljoner kronor från Riksbankens jubileumsfond för att undersöka hur musikutbildningar runt om i Europa hanterar detta.

– Kravet på anställningsbarhet innebär att högre musikutbildning förväntas utbilda kompetenta musiker som, å ena sidan, kan bära traditioner och, å andra sidan, är entreprenörer som kan driva ett mindre företag, säger Eva Georgii-Hemming, professor i musikvetenskap.

Högre musikutbildning utmanas dessutom av akademisering och förändringar i samhällets musikliv. För att få till stånd de nya akademiska uppgifterna måste musikinstitutioner stimulera forskning inom ramen för konstnärlig praktik. Konstnärlig praktik ställs mot vetenskaplig forskning och samhällsrelevans mot konstens autonomi.

– Sammantaget får vi starka diskussioner som utmärks av motstridiga åsikter, säger Eva Georgii-Hemming.

,