Fler väljer Örebro universitet i första hand

IMG_0078

Antalet sökande till Örebro universitet ökar med 500 personer i jämförelse med samma tid förra året. Allt fler har dessutom universitetets utbildningar som sitt förstahandsval.

”Örebro universitet har totalt 25 700 sökande till vårens program och kurser vilket kan jämföras med förra årets 25 200. Allt fler har också universitetets utbildningar som sitt förstahandsval, särskilt programutbildningar där antalet förstahandssökande är drygt 2 900. Det innebär en ökning med fyra procent mot förra året, eller med drygt 100 sökande”, skriver lärosätet i ett pressmeddelande.

– Vi har ett bra utbud av starka utbildningar som vi vet är intressanta att söka för väldigt många. Att alltfler väljer dem som förstahandsalternativ ger en fingervisning om att de blir allt attraktivare och att vi har lyckats bra med att hålla hög kvalitet, säger Örebro universitets rektor Jens Schollin.