Ny utbildningsmodell från Örebro presenteras i riksdagen

Studieförbundet Vuxenskolan ska presentera en ny utbildningsmodell för personer från särskolan. Förslaget lämnas till riksdagens ledamöter på onsdag. Modellen Kulturcollege drivs idag av SV i Örebro med stöd av Arvsfonden.

– Studenter från gymnasiesärskolan möter idag begränsade valmöjligheter. Forskning visar att nästan var fjärde person från särskolan varken återfinns inom daglig verksamhet, arbete eller studier. Bristande alternativ leder ofta till sysslolöshet. Utbildningsutskottet ställer sig positivt till de många projekt i Sverige som arbetar för att ta fram alternativa modeller. Men projekt är enbart tillfälliga lösningar menar Maria Östby, projektledare SV Kulturcollege.

– Vi har inte råd att människor med värdefull kompetens och unika förmågor lämnas utanför. Vissa medborgare tycks alltid hamna i tillfälliga projekt och lösningar. Vi kommer till riksdagen för att presentera vår modell och för att hitta ett sätt att säkra framtiden.

Redan anmälda till seminariet är bland annat tjänstemän från utbildningsdepartementet, ett antal riksdagsledamöter, och flertalet intresserade inom området.