Så ska skolor samarbeta för ökad integration

pennor-papper-mer-cropped_778x585

Fyra skolor i Örebro kommun har ansökt och fått medel för att jobba med integration. Mellringeskolan ska samarbeta med Al-salamskolan, Odenskolan med Vivallaskolan och Björkhagaskolan med Hagaskolan. Adolfsbergsskolans specialenhet har fått medel för att skapa en fotbollsturnering med andra särskolor, uppger Vänsterpartiet.

– Det gör mig glad att det här skapat ett intresse redan första året och att barnen kommer mötas på ett nytt sätt. säger Vänsterpartiets skolpolitiska talesperson Cecilia Lönn Elgstrand.

– Det är naturligtvis trist att bakgrunden är den att Örebro är en väldigt delad stad och att detta behövs, men det är i alla fall bra att se att det handlar om skolor i olika typer av områden av Örebro, säger Cecilia Lönn Elgstrand (V).

Förslaget kom från Vänsterpartiet för ett par år sedan och antogs i programnämnd barn- och utbildning i våras.

– Jag hoppas att det här ger avtryck för framtiden. Att barnen får nya vänner, lär sig saker av varandra och varandras livssituation och att vi på det sättet gör Örebro mer jämlikt, säger Cecilia Lönn Elgstrand (V).