Alliansens budget för Region Örebro: Satsning för att korta vårdköerna

IMG_9001-e1386337738737

Alliansen i Region Örebro län lägger i dag fram sitt budgetförslag till regionstyrelsen. – Vi satsar 155 miljoner kronor extra för området hälsa och sjukvård. Det är 60 miljoner kronor mer än majoritetens förslag, hävdar Alliansens gruppledare Ola Karlsson (M), Ewa Sundkvist (KD), Torbjörn Ahlin (C) och Anna Ågerfalk (FP) i ett gemensamt uttalande.

Störst satsning görs på att korta köerna till vården. Där lägger Alliansen 40 miljoner konor extra i sin budget. Bättre vård för sjuka äldre och förebyggande åtgärder tilldelas 20 miljoner kronor vardera i Alliansens gemensamma budget.

– Den styrande majoriteten i Region Örebro län har tappat greppet om regionens ekonomi och verksamhet, Hälso- och sjukvården beräknas gå back med över 200 miljoner kronor. Samtidigt växer köerna kraftigt och på vissa avdelningar går personalen på knäna, säger Ola Karlsson (M).

– Alliansen lägger en budget för en växande och välmående region där den som är sjuk ska kunna få vård i tid. Vi gör extra satsningar på sjukvården, nyföretagandet och på den förebyggande vården, kommenterar oppositionsrådet Torbjörn Ahlin (C).

– Det krävs både kortsiktiga och mer strategiska och långsiktiga lösningar för att komma till rätta med sjukvårdens problem. Vi måste snabbt korta vårdköerna och samtidigt utveckla sjukvården. Det kräver ordning och reda i ekonomin och en tydligare styrning, men mindre detaljstyrning, säger Anna Ågerfalk (FP).

– Vi i Alliansen litar på vårdens medarbetare. Idag är det för mycket detaljstyrning, nästan ner på plåsternivå. Vi måste ge dem som arbetar i verksamheterna mer tid att möta patienterna så att deras kompetens används rätt och vi höjer kvaliteten i vården, Ewa Sundkvist (KD).

,