Kommunen går mot plus 125 miljoner

Kommunledningskontoret har sammanställt en delårsrapport till och med den 31 augusti och helårsprognos 2 för 2015 för Örebro kommun. I rapporten görs en uppföljning av utvecklingen inom kommunfullmäktiges strategiska områden och av god ekonomisk hushållning.

Delårsresultatet januari till augusti 2015 uppgår till 317 miljoner kronor. Kommunens prognos för helåret 2015 beräknas till 204 miljoner, vilket är ett överskott på 125 miljoner i förhållande till budget.

,