Pengar till mera spring i benen vid skolor

Örebro kommun investerar nära 225 000 kronor på att stärka fysisk aktivitet på 19 skolor. Företrädesvis handlar det om projekt för att stimulera till mer aktivitet på raster.

Skolorna har bland annat fått möjlighet att sätta upp frisbeegolfkorgar, bygga gagaball-rinkar och hinderbanor och på olika sätt skapa en bättre utemiljö för eleverna och utveckla utomhuspedagogiken.