Ekologiskt fortsätter att öka – fördubbling på fem år

Andelen ekologiska livsmedel i Region Örebro län fortsätter att öka. Andelen har mer än fördubblats på fem år och är nu 41 procent, vilket innebär en tredjeplacering i landet. Det visar den färska rapporten Miljöarbetet i landsting och regioner 2015.

Att trenden visar en minskad miljöpåverkan är ett gott kvitto på det viktiga arbete vi gjort. Det visar också tydligt att det lönar sig att fokusera på miljöfrågor i arbetet för ett hållbart samhälle, säger Catrin Steen (MP), regionråd.

– Det gäller nu att vi fortsätter att fokusera på dessa frågor. Tillsammans ska vi som offentliga aktörer ligga i frontlinjen i samhällets hållbarhetsarbete.

,