Kyrkan ger ytterligare 250 000 till Ria för att hjälpa hemlösa

För att möta det ökande hjälpbehovet till hemlösa får föreningen RIA Dorkas ytterligare 250 000 kronor av Svenska kyrkan i Örebro.

– Fler söker sig till RIA:s öppna verksamhet och det här är ett sätt att möta det ökade behovet, säger kyrkorådets ordförande Timmy Leijen. 

RIA är den enda verksamheten i sitt slag i Örebro. Här finns frukost, möjlighet att tvätta sig och sina kläder och få stöd och motivation i de egna försöken att förändra tillvaron. Och gästerna har stort förtroende för personalen. Sedan flera år tillbaka bidrar Svenska kyrkan med 400 000 kronor per år till RIA Dorkas verksamhet, i fjol fick RIA ett extra bidrag på 125 000 kr till sitt julfirande. Även i år går pengarna bland annat till extraöppet under jul.

– Vi kommer ha öppet både julafton och juldagen med ett stort firande för våra gäster, säger RIA Dorkas verksamhetsledare Tomas Elm. Det blir mat och utdelning av vinterkläder och hygienartiklar för den som behöver. Pengarna går också till den ordinarie verksamheten då vi behöver mer resurser när det är en sådan kraftig ökning av människor som vänder sig till oss.

RIA Dorkas är en ideell förening som på kristen grund bedriver öppen verksamhet för människor som på grund av missbruk, hemlöshet eller brist på ett fungerande nätverk är socialt utsatta.

Källa: Svenska kyrkan Örebro