MHF: Trafikoffer ska jämställas med brottsoffer

Skylt+olycka

Motorförarnas Helnykterhetsförbund, MHF och Brottsofferjouren tar upp frågan om trafikbrottsoffer rättigheter på en konferens i Örebro den 9 november.

Den som blir påkörd och skadad är ett brottsoffer, hävdar de. Idag har inte trafikbrottsoffer samma möjligheter som övriga brottsoffer i samhället.

”Uppmärksamheten för behovet av stöd till trafikbrottsoffer är liten, men lidandet för de som drabbas av brott i trafiken är stort. En trafikolycka med ett brott som bakomliggande orsak är att jämställa med att bli utsatt för brott som regleras i brottsbalken. Vid polisanmälan om brott är polisen, enligt förundersökningskungörelsen skyldig att fråga om den brottsutsatta önskar kontakt med brottsofferstödjande verksamhet. Frågan ställs dock inte till trafikbrottsoffer. Varför?”, undrar arrangören till dagen.

Syftet med studiedagen är att öka kunskapen kring de trafikolycksdrabbades situation, få kännedom om hur polisen och andra arbetar med denna brottsoffergrupp, samt söka vägar till en djupare samverkan mellan berörda aktörer vid trafikbrott.

Dagen kommer att innehålla föreläsningar med advokat Johan Eriksson från Försvarsadvokaterna, MHF:s trafiksäkerhetschef Lars-Olov Sjöström, MHF:s projektledare Mats Sjöö samt Brottsofferjouren Sveriges förbundsordförande Sven-Erik Alhem.